Hvert fjerde år skal der ifølge lov være valg til Seniorråd  linie med valg til Byråd. Borgere der er 60 og derover har valgret og er valgbare.

I Gladsaxe Kommune består Seniorrådet af 7 personer.

De folkevalgte medlemmer skal være uafhængige af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser.

Seniorrådet skal pligtmæssigt høres af Byråd, udvalg og forvaltning om alle forslag, der vedrører seniorer i kommunen.

Sidste nyt: jeg blev valgt. Denne hjemmeside vil senere blive opdateret med nyt fra Seniorrådet.

Sidste nyt: jeg blev valgt. Denne hjemmeside vil senere blive opdateret med nyt fra Seniorrådet.

© Otto Jarl